Het geven van een interview is niet enkel het beantwoorden van vragen. Een goed persinterview bestaat uit drie fases, waarbij de geïnterviewde op zoek gaat naar de kennis, houding en interesse van de interviewer, daarna deuren opent en vervolgens scoort.

Bij een goed persinterview gaat het erom uw kerngedachten juist over te brengen bij de journalist(e). Of zoals Henry Kissinger het ooit prachtig verwoordde bij het begin van een persconferentie: “Does any reporter have any questions for my answers today?”.

Zonder de pretentie te koesteren om van u (of uw medewerkers) op één dag een volleerde communicator te maken, is de mediatraining er eerder op gericht om iemand gedurende een dag intensief en heel praktisch voor te bereiden op een geslaagde communicatie met de pers.

In de mediatraining komen onder andere volgende onderwerpen aan bod:

 • voorbereiding van een interview
 • voorbereiding van een onverwacht interview
 • praktijkoefeningen in aanwezigheid van een cameraploeg
 • lichaamstaal
 • rechten en plichten van de geïnterviewde

Tips & Tricks

Het spreekt voor zich dat de training doorspekt is met allerhande tips en oefeningen die u voorbereiden op een correcte en open communicatie met de pers. Na afloop zal u tevens:

 • in staat zijn elk mogelijk interview feilloos voor te bereiden
 • bewust zijn van lichaamstaal en stem tijdens interviews
 • een kerngedachte goed kunnen formuleren in elk mogelijk gesprek
 • voorbereid zijn op communicatie bij een mogelijke crisissituatie

Programma

 • rol van de media bij imagovorming
 • oefening: 1-on-1 interview
 • evaluatieoefening
 • kernboodschappen bepalen en verdedigen
 • bridging-techniek
 • oefening: diepte-interview
 • evaluatieoefening
 • crisiscommunicatie (hoe, wat, waarom)
 • journalistieke listen en valkuilen omzeilen
 • rechten & plichten
 • oefening ‘overval-journalistiek’

Onze docenten zijn Hugo MarynissenStijn Pieters en Robbert Meulemeester, allen crisiscommunicatieadviseur bij PM. Naargelang de aard van de oefening worden observatoren, evaluatoren en actoren ingeschakeld.