Leerstoel Crisis Governance publiceert eerste Issue Paper

leerstoel crisis governance issue papers

Recent publiceerde de leerstoel Crisis Governance een eerste issue paper: “Governing crises: Establishing stability in fluidity”.

De CCG Issue Paper Series biedt een groeiende verzameling essays, onderzoeksnotities en casestudies rond het kernthema crisis governance. Onder redactie van professoren Peter Verhezen, Hugo Marynissen en Sascha Albers dragen de issuepapers bij aan de collectieve kennisbasis over crisis governance.

PM is fiere partner en sponsor van de leerstoel Crisis Governance aan de faculteit Business & Economics van de Universiteit Antwerpen.

Menu