In gesprek met Robbert en Nils over Hectic Harmony

Hectic Harmony

Camille ging in gesprek met Robbert Meulemeester en Nils Vandenbroucke over Hectic Harmony, de nieuwste spelsimulatie van PM en CrisisCare.eu.

Camille: Wat is Hectic Harmony?

Nils: Hectic Harmony is een interactief stress-spel ontwikkeld door CrisisCare.eu en PM, met als doel spelers kennis te laten maken met de beginselen van stressmanagement. In het spel ervaren fictieve personages een stressvolle dag en leren ze gaandeweg stressoren herkennen en er gepast op reageren. De trainer neemt de deelnemers mee doorheen de verschillende rondes en ondersteunt het leerproces.

Het scenario zijn variabel waardoor iedere sessie anders is en het spel meerdere keren kan gespeeld worden. Scenario’s kunnen ook op maat van een organisatie gemaakt worden, waardoor de herkenbaarheid en de mate waarin de spelers zich kunnen inleven heel groot is.

Het spel kan ingezet worden als spelsimulatie tijdens opleidingen over stressmanagement of zelfzorg, maar het wordt evengoed geapprecieerd als teambuilding.

Camille: Waarom een spel?

Robbert: Daar zijn meerdere redenen voor. Allereerst zijn we bij PM voorstander van ‘ervaringsleren’. Akkoord, de boodschap die we met het spel willen brengen kunnen we perfect op 2 slides samenvatten. Maar dan gaat de boodschap niet het gewenste effect hebben. Het spel is een ervaring en dat zorgt ervoor dat mensen meer open staan voor de lessen die we hen willen meegeven. We merken in onze praktijk sowieso dat organisaties sinds de pandemie op zoek zijn naar “iets anders” of een alternatieve invulling van traditionele opleidingen. Hectic Harmony speelt prima in op die evolutie.

Daarnaast mogen we niet vergeten dat stressmanagement, en dan vooral de individuele stressoren en copings, vrij persoonlijke en soms zelfs ronduit zware thema’s zijn. Een spel maakt een zekere abstractie van de realiteit, en dat zorgt er dan weer voor dat de thema’s bespreekbaar worden. Het is bijvoorbeeld eenvoudiger om te vertellen over de gemoedstoestand van je spelpersonage dan over die van jezelf.

Ten slotte vergt een spel weinig tot geen voorbereiding, en dat is fijn voor de klant én de trainer.

Camille: Hoe is Hectic Harmony ontstaan?

Nils: De eerste versie is ontstaan als oefening tijdens opleidingen voor mensen die werken in crisissituaties. In bepaalde teams of sectoren zijn emotionele of persoonlijke onderwerpen soms moeilijker bespreekbaar. We wilden teveel theorie vermijden en tegelijk ook op een toegankelijke manier verschillende concepten overbrengen. Hectic Harmony biedt een praktische benadering om deze uitdagingen aan te pakken, zonder dat het te zwaar wordt voor deelnemers.

Gaandeweg is het spel geëvolueerd naar een didactische werkvorm en toegankelijke manier om over stress en copingmechanismen te spreken, ook in langdurige of minder acute stresssituaties.

Camille: Waar zit de link met crisisbeheer?

Robbert: Het spel bestaat uit een standaardpakket met spelmaterialen die voor elke organisatie toepasbaar zijn, maar daarnaast hebben we meteen ook een uitbreidingspakket voor crisisteams ontwikkeld. Die uitbreiding bevat prikkels, stressoren en coping mechanismen specifiek voor crisisteamleden, zoals bijvoorbeeld plotse politieke inmenging, de pers die voor de deur staat of een belangrijk document dat niet bijgewerkt blijkt te zijn. Het standaardpakket is al uiterst nuttig voor crisisteams maar het uitbreidingspakket maakt het nog een tikkeltje uitdagender.

Organisaties die aan de slag willen met Hectic Harmony kunnen overigens zélf uitbreidingspakketten laten toevoegen. Dat opent bijvoorbeeld mogelijkheden om hun intiatieven voor welzijn op het werk te promoten.

Hectic Harmony

Camille: Wat wil je dat spelers onthouden?

Nils: Er zitten heel wat lessen in het spel. We willen meegeven dat stress een natuurlijk onderdeel van het leven is, maar dat er net zoals in alles, een balans moet zijn. Spelers leren ook hoe individueel verschillend stressoren, stresssignalen en copingstijlen zijn. We vinden het belangrijk dat spelers stressoren leren herkennen en er op een gezonde manier mee omgaan. Het spel benadrukt het belang van een sociaal vangnet, het delen van ervaringen en het ontwikkelen van effectieve copingmechanismen. Het wil spelers aanmoedigen om stil te staan bij en te spreken over stress. Het spel kan gebruikt worden tijdens sessies over zelfzorg en om elkaar te ondersteunen in stressvolle situaties.

Camille: Vanaf wanneer is het spel beschikbaar?

Robbert: Het spel is nu reeds beschikbaar voor losse afname via PM en CrisisCare.eu. Voor organisaties die er zelf mee aan de slag willen gaan, zijn er ook licentiemogelijkheden. Wij trainen dan hun trainers en accrediteren hen om zélf Hectic Harmony sessies te faciliteren.

Camille: Wat is je grootste droom voor Hectic Harmony?

Nils: Mijn grootste droom voor Hectic Harmony is dat het een breed publiek bereikt en een positieve impact heeft op de manier waarop mensen stress ervaren en ermee omgaan. Ik hoop dat het spel een instrument wordt dat door verschillende organisaties wordt gebruikt om stressbewustzijn te vergroten en effectieve stressmanagementvaardigheden te bevorderen.

Het geeft heel wat voldoening om op het einde van een sessie te zien dat mensen gemakkelijker over bepaalde zaken kunnen spreken. Uiteindelijk zou ik graag zien dat Hectic Harmony bijdraagt aan het verminderen van stressgerelateerde problemen en het bevorderen van welzijn en veerkracht.

Camille: Zitten er nog spellen in de pijplijn?

Robbert: Op dit moment niet, maar dat kan snel veranderen. Met Hectic Harmony zijn we natuurlijk niet aan ons proefstuk toe. Ook Calamity Cards en de Zombie Game werden destijds door ons ontwikkeld en gebruiken we nu zeer vaak in onze praktijk. Eens Hectic Harmony gelanceerd is, zal het dus sowieso kriebelen om aan een nieuw spel te beginnen. Wie daar ideeën over heeft, mag ons gerust contacteren!

Menu