Opleiding crisiscommunicatie

Of het nu gaat om een spontane staking, een herstructurering, een brand, tegenvallende jaarresultaten of een nucleair incident, telkens moeten er twee dingen gebeuren: adequaat handelen en zo snel mogelijk communiceren. Niet alleen over het incident zelf, maar ook over de slachtoffers, de rol van de overheid, de buurt.

Crisiscommunicatie an sich werkt niet. Zeggen dat alles onder controle is, maar er op operationeel vlak niets van bakken, dat slikt niemand! Binnen een organisatie moet crisiscommunicatie een volwaardig onderdeel zijn van een beleid dat gericht is op het voorkomen van incidenten en op openheid en transparantie. Dat is trouwens de enige manier om bij de buitenwereld geloofwaardig over te komen.

Bovendien zegt de wetgever (cfr. het KB van 16/02/2006 over de nood- en interventieplannen) dat in geval van crisis de burgemeester en de gouverneur verantwoordelijk zijn voor de informatie aan de bevolking. Dit omvat informatie en richtlijnen over de noodsituatie aan de bevolking en aan de media en informatie die een terugkeer naar de normale situatie mogelijk maakt.

Heel belangrijk hierbij is ook dat de burgemeester in samenspraak met de gemeentelijke veiligheidscel voorafgaande informatie over de noodplanning verspreidt onder de bevolking. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de risico-inventaris en risicoanalyse.

Ook al is communicatie geen exacte wetenschap, toch is crisiscommunicatie een vak met strikte wetmatigheden. Deze opleiding helpt u alvast enkele regels terzake eigen te maken en u voor te bereiden op efficiënte communicatie tijdens een crisissituatie.

Programma

 1. Overzicht van een crisis
  • Overzicht van alle risicofactoren waarmee u als bedrijf rekening moet houden
  • Wat maakt een crisis tot een crisis?
  • Het volledige crisisproces onder de loep genomen
 2. Het nieuwe KB betreffende de nood- en interventieplannen van februari 2006 legt ook voor de crisiscommunicatie een aantal nieuwe verplichtingen op.
 3. Ontwikkelen van een effectief crisisplan
  • Risicoanalyse
  • Identificatie van alle doelgroepen voor communicatie
  • De ontwikkeling van standaardmateriaal
 4. Issue management
  • Wat zijn issues? Hoe kunnen we ze tijdig detecteren?
  • Interne en externe doelgroepen bij issue management
  • Competitief voordeel halen uit issues
 5. Mediacommunicatie
  • De cruciale rol van de media tijdens een crisis
  • Richtlijnen om bewuster om te gaan met de media
  • Praktische oefeningen (interviews en cameraoefeningen)
 6. Crisissimulatie (voorbereiding)
  • Wat staat u te wachten?
  • Hoe haalt u het meest uit de crisissimulatie?
 7. Crisissimulatie (uitwerking)
  • Intensieve nabootsing van een crisissituatie in de vorm van een zogenaamde table top waarbij u met de andere deelnemers een crisis moet managen
  • Gedetailleerde feedback over wat goed en wat fout ging

Onze docenten zijn Hugo MarynissenStijn PietersTim Van Achte en Robbert Meulemeester, allen crisiscommunicatieadviseur bij PM. Naargelang de aard van de oefening worden observatoren, evaluatoren en actoren ingeschakeld.

Domain: Crisis Communication
Type: Blogpost
Language: English
Previous Post
Oefeningen crisiscommunicatie op maat
Next Post
Stealing Thunder
Menu