Consulting

Voor, tijdens en na. We bieden training, advies en ondersteuning aan in elke fase van de crisistijdlijn.

Acuut crisisadvies

We voegen de daad bij het woord. Wanneer een crisis bij jouw organisatie toeslaat, verwacht of onverwacht, vermijdbaar of onvermijdelijk, is PM zo georganiseerd dat wij ons volledig concentreren op hulp bij het handelen en reageren. Wij helpen jou het heft in eigen handen te nemen als een soort copiloot. Omdat van uw organisatie wordt verwacht dat zij haar kennis en vaardigheden op het gebied van crisisparaatheid in moeilijke omstandigheden in de praktijk brengt, is een helpende hand altijd welkom. Zet ons op een sneltoets.

Allround crisisondersteuning

Dankzij ons multidisciplinair en generalistisch kernteam en gespecialiseerde Faculty experten is onze ondersteuning geïntegreerd met alles wat met crisis te maken heeft, van crisisoperaties tot crisismanagement, van crisiscommunicatie tot crisis governance en stressmanagement.

Extra verzekering via PM’s Quick Launch

Met sommige klanten hebben we een PM Snelle Opstart-overeenkomst als deel van hun crisisparaatheid, zodat maximale en onmiddelijke beschikbaarheid van de PM adviseurs verzekerd is. Nieuwe klanten worden onmiddelijk geholpen met korte termijnsadvies of versterkingen, gebaseerd op een eerste snelle beoordeling.

Andere consultancydiensten

Coaching

Geen twee uitdagingen zijn hetzelfde. Geldt dat ook niet voor organisaties of de manier waarop ze zich moeten voorbereiden op een crisis? Wij bieden coachingstrajecten op maat aan, voor individuen of kleine groepen die ondersteuning zoeken bij het bereiken van een specifieke doelstelling. In een wereld vol wicked problems kan je rekenen op één van PM’s experten en kan je de tijd nemen om een perfect traject te bespreken voor de huidige noden van uw organisatie. Wij worden uw coach, persoonlijk adviseur, trainer, klankbord, vertrouwenspersoon en grootste supporter.

Crisis preparedness scan

Als u geen duidelijk beeld heeft van uw crisisparaatheid, kan dat nadelig zijn wanneer er zich onvermijdelijk een crisis voordoet. Maar hoe kan de crisisparaatheid worden beoordeeld? Wat zijn de verschillende crisisparaatheidsactiviteiten? Waar gaan al uw trainingen en oefeningen naartoe, en dragen deze daadwerkelijk bij aan de crisisparaatheid? Maar vooral: wat moet u meer doen en wat kan beter? PM’s Crisis Preparedness Scan helpt u een gemeenschappelijk beeld te krijgen en inzicht te krijgen in uw niveau van crisisparaatheid.

CrisisSuite software

Crisismodus! Overal in uw organisatie doen mensen hun best om de gevolgen te beperken. Hoe zorgt u ervoor dat u op de hoogte blijft van de situatie? Hoe waarschuwt en informeert u alle betrokkenen tijdig en adequaat? Hoe houdt u overzicht over de genomen beslissingen en ondernomen acties? CrisisSuite is een online softwaretoepassing (SaaS) van Merlin. De tool helpt u de impact van een crisis te managen. PM • Risk Crisis Change is de partner van Merlin voor advies, integratie en opleiding in België.

Menu