Loggen is leiden

Denkt men aan een crisisteam, dan denkt men aan een ijzersterke voorzitter die het overleg op een gestructureerde manier aanstuurt. Men denkt aan experts die mee aan tafel aanschuiven, aan woordvoerders met roodgloeiende telefoons en technische ondersteuning door de IT-dienst voor wie HDMI-kabels of zelfs Microsoft Teams geen geheimen hebben. Eén persoon wordt in dat rijtje vaak vergeten: de logger. Nochtans is de logger van groot belang voor goed overleg. Wij pleiten voor bijzondere aandacht voor de logger, ofwel de adjunct voorzitter.

In alle uithoeken van de organisatie vindt overleg plaats in tijden van dreiging of crisis. Medewerkers die behoren tot het domein van het operationeel crisisbeheer leggen zich toe op het aanpakken van de bron van een ongewenste situatie. Directieleden of medewerkers die deel uitmaken van wat vaak ‘het crisisteam’ genoemd wordt nemen dan weer beleidsmatige beslissingen over de consequenties van de situatie, zowel in het heden als in de toekomst. Het crisiscommunicatieteam gaat in dialoog met de belanghebbenden met als bedoeling om hen in hun informatienoden te voorzien en om hun bezorgdheden weg te nemen. En, niet te vergeten: de hele wereld kijkt mee. Er is veel onzekerheid, beslissingstijd is gering en de continuïteit van de organisatie wordt ernstig bedreigd. Tijdens een dreiging of crisis is de marge voor fouten dan ook zeer klein. Alle crisisteamleden doen daarom hun best om structuur te brengen in crisisoverleg dat inherent complex en bij momenten zelfs chaotisch is. Goed informatiebeheer is een vereiste. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de logger.

📥 Download en lees het volledige artikel uit Be Prepared
👥 Geschreven door Robbert Meulemeester en René de Jong (Merlin Software)

Vorig bericht
We are hiring! PM zoekt adviseurs en een blended learning specialist
Volgend bericht
De crisispodcast: Over ICT-crisis en whiteboards in crisisteams
Menu