Bij het woord crisis denken we gauw aan een ontploffing van een kernreactor of aan de onverwachte sluiting van een autofabriek, maar die visie is al te eng. Ook een fraudezaak binnen uw organisatie kan een crisissituatie inleiden. Algemeen kenmerk van een crisis is dat ze meestal onverwacht komt en vaak een gedaante aanneemt die u niet meteen had voorzien. Toch hoeft een crisisfeit niet altijd uit te draaien op een daadwerkelijke crisis, en dat heeft vaak te maken met communicatie.

Door middel van strategische crisiscommunicatie worden de eventuele negatieve gevolgen van een crisis tot het strikte minimum beperkt, of beter nog: in positieve zin omgebogen. Door adequaat te handelen voor, tijdens en na een crisissituatie kan een organisatie zich immers positioneren als geloofwaardig en slagkrachtig. Ze kan tegelijk een goede relatie opbouwen met de pers en mogelijk een nieuw publiek bereiken of indruk maken op het huidige.

De meeste bedrijven beschikken wel over een algemeen communicatieplan en intern noodplan, maar slechts een kleine minderheid heeft ook een efficiënte crisiscommunicatie­aanpak voorbereid. Nochtans kan een crisis elke organisatie, groot of klein, treffen en zelfs haar voortbestaan bedreigen. Wanneer ad hoc beslissingen moeten worden genomen, is de kans om fouten te maken veel groter. Er wordt veel tijd verloren, wat net zo cruciaal is tijdens een crisissituatie. Daarom is het van het grootste belang om naast het oefenen van crisisscenario’s ook gedegen communicatie­procedures in huis te hebben. Deze omschrijven immers duidelijk wie wat moet doen in geval van nood, bevat contact- en perslijsten, heldere procedures en geeft een mandaat aan het crisiscommunicatie­team.

PM heeft meer dan 10 jaar ervaring en heeft de expertise en competentie in huis om zowel voor, tijdens als na crisissituaties correct en volledig te communiceren naar alle doelgroepen.

Het zou u als modern bedrijf niet mogen overkomen communicatief compleet onvoorbereid te zijn. Voorspellen en anticiperen in een voldoende ‘getrainde’ omgeving is cruciaal. De kosten van slechte communicatie lopen immers hoog op, en dit niet enkel financieel.

Alleen voldoende kennis over de vuistregels van crisiscommunicatie en regelmatige training zal uw vermogen om optimaal te reageren aanscherpen. En laat die knowhow en training van crisiscommunicatie nu net onze favoriet zijn.

PM assisteert al jaren gevestigde bedrijven/organisaties bij hun crisiscommunicatie.

Crisiscommunicatie: enkele vuistregels

  • Geef voorrang aan de slachtoffers
  • Reageer snel: geef zelf onmiddellijk concrete informatie door
  • Lieg niet
  • Informeer alle stakeholders voor, tijdens en na de crisis
  • Informeer doorlopend en proactief

Enkele artikels en papers over crisiscommunicate

Crisiscommunicatie, gevaar en opportuniteit
Crisiscommunicatie, een term waarvan de Chinese karakters twee ladingen dekken: ‘gevaar’ en ‘mogelijkheid’

The increasing demand for crisis communication
Waarom crisiscommunicatieplannen voor veel bedrijven en organisaties onmisbaar zijn geworden.

Menu