Brandweer in transitie – vijf jaar bedrijfsmanagement in tijden van verandering

Brandweer-in-transitie

Brandweer in transitie neemt het resultaat van vijf jaar brandweer hervorming onder de loep. Toch is het niet uitsluitend een boek voor de brandweer. Op basis van onderzoek en aan de hand van recent wetenschappelijke inzichten snijden de auteurs thema’s als governance, organisatiecultuur, leiderschap, change management, personeelsbeleid en financieel evenwicht aan. En laat dit nu onderwerpen zijn die niet enkel elke organisatie in de veiligheidsketen aanbelangen, maar die ook anno 2020 brandend actueel zijn.

De wereld waarin we leven wordt gekenmerkt door turbulentie en technologische innovaties die in een razendsnel tempo op ons afkomen. De vraag stelt zich hoe je als hulpverleningsorganisatie daarmee kan en moet omgaan? Maar ook of die hulpverlening zoals ze vandaag georganiseerd is nog wel een adequaat antwoord biedt op de uitdagingen die deze onstabiele en onvoorspelbare toekomst ons bieden? Brandweer in transitie heeft niet de pretentie om kant-en-klare antwoorden te bieden op deze vragen. Het maakt wel een soms gedurfde en tegendraadse reflectie over de huidige stand van zaken, maar steeds met een open en vertrouwensvolle blik op de toekomst.

Dit boek, dat een overzicht schetst van recente ontwikkelingen binnen de hulpverleningszones, kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen Brandweer Zone Antwerpen (BZA) en Antwerp Management School (AMS). Beiden zijn in 2018 gestart met wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen die de brandweer het volgende decennium zullen uitdagen om hun maatschappelijke taak als hulpverleningsorganisatie succesvol uit te voeren.

Om die ambitie waar te maken is het wel van belang om te weten waar die organisatie vandaag staat en hoe ze de toekomst ziet. Brandweer in transitie geeft hier alvast een goed antwoord op.

Vorig bericht
Hoe leer je van een crisis?
Volgend bericht
We are hiring! PM zoekt adviseurs en een blended learning specialist
Menu