Crisiscommunicatieplan

PM kan uw bedrijf of organisatie adviseren en begeleiden bij de opbouw van een crisiscommunicatieplan of een communicatieplan voor u opmaken.

Wij zijn gespecialiseerd in begeleiding bij de aanmaak (en het later inoefenen) van een crisis­communicatie­plan. Het is immers een apart métier om als communicatie­luik bij een intern noodplan, business continuity- of special situations plan een werkbaar (crisis)communicatie­plan op te maken. Zo’n plan moet vaak in lijn liggen met de wettelijke verplichtingen en de verzuchtingen van overheden en controle-instanties. Ook is het ene plan het andere niet, het is onrealistisch om richt­lijnen, procedures, taak­beschrijvingen, etc. louter te kopiëren en toe te passen in een andere organisatie of strategie.

Geen crisiscommunicatieplan?

Overigens is het niet altijd nodig om een crisiscommunicatieplan aan te maken. Soms volstaat het om in de algemene communicatiestrategie een praktische methodologie en invulling van een crisiscommunicatiecel met bijhorende taakbeschrijvingen te voorzien. Wanneer een specifieke ‘vervelende’ boodschap overgebracht moet worden, kan dan volgens die methodiek gepland, uitgevoerd en geëvalueerd worden.

Werkwijze

Werkwijze crisiscommunicatieplanWe maken vooraf steeds een uitgebreide analyse van de huidige situatie, de doelstellingen en opportuni­teiten en doen dan beroep op de expertise van de organisatie om samen een werkbaar communicatie- en actieplan op te stellen. We doen dit steeds op maat, grondig voorbereid en zorgen voor vakkundige begeleiding.

Zoals in het model te zien is, zijn de verschillende stappen bij het opstellen van een communicatie­plan geen lineair, maar een cirkel­vormig verhaal. Na afloop van (crisis)communicatie­acties maakt men best d.m.v. meting en evaluatie een analyse van de nieuwe situatie. Misschien liggen sommige doel­stellingen nog open of moeten ze worden aangepast?

Domain: Crisis Communication
Type: Blogpost
Language: English
Previous Post
Mediatraining
Next Post
Crisiscommunicatie
Menu