Training crisisoverleg

In een normale vergadering is er doorgaans een lopende conversatie gaande, heeft iedereen inspraak en is er voldoende tijd om naar ieders ideeën en bezorgdheden te luisteren. In principe verloopt een crisisvergadering op een gelijkaardige manier (een crisisoverleg is in de basis gewoon een steengoed overleg) maar het vergt training om om te gaan met de tijdsdruk, verschillende vaak tegenstrijdige belangen en de kleinste foutenmarge. Tijdens deze praktische vaardigheidstraining leren de deelnemers een crisisvergadering aansturen en eraan deelnemen.

Interesse in een training crisisoverleg voor jouw team?

Over de training

De training is opgebouwd rond het bekende IBOBBO-model, een model met vele vaders en moeders dat in 2015 werd neergeschreven door Bruelemans, Brugghemans en Van Mechelen in het boek Help! Een crisis. Het IBOBBO-model is dé blauwdruk voor efficiënt crisisoverleg.

De training begint met een een korte uiteenzetting van het IBOBBO-model, waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij de fases beeld-, oordeel- en besluitvorming. Na enkele interactieve deeloefeningen en experimenten maken de deelnemers meteen een terugkoppeling naar hun eigen werking.

IBOBBO-model voor crisisoverleg
Het IBOBBO-model

Het uitgangspunt van een vaardigheidstraining is: “Wat je zelden doet, doe je zelden goed.” Vaardigheden zoals IBOBBO trainen vergt oefening, feedback, bijsturing en herhaling. Vanuit dat inzicht is de rest van de dag gevuld met korte oefeningen op basis van uiteenlopende scenario’s. Deelnemers gaan in overleg, krijgen feedback, gaan opnieuw in overleg, enzoverder. Na deze training kennen de deelnemers het IBOBBO-model zoals hun eigen broekzak en kunnen ze er op zijn minst aan deelnemen.

De training is van grote waarde voor elke deelnemer ongeacht of hij/zij een actieve rol heeft binnen het crisisbeheer of de noodplanning van de organisatie aangezien de aangeleerde methodieken ook prima in dagelijkse werking een meerwaarde kunnen betekenen.

Hoor het van een ander

Zeer waardevol, concreet en realistisch. Echt toegespitst op onze organisatie.

Elisabeth Rasschaert
Communicatiedienst
Aalsters Stedelijk Ziekenhuis (ASZ)

Zeer hands-on. De voorgestelde methodiek is een echte meerwaarde.

Thierry Freyne
Voormalig CEO
AZ Jan-Portaels Vilvoorde

Laat ons contact opnemen

Interesse in deze training? Laat hier jouw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

  Hoe wil je dat we contact opnemen?

  Trainingsinhoud

  Deze training duurt doorgaans een volledige dag. Een kortere versie op maat is bespreekbaar.

  In de training komen minstens de volgende onderwerpen aan bod:

  • Voorwaarden voor goede coördinatie tijdens crisis;
  • Praktische methodieken die meteen toepasbaar zijn;
  • Deeloefeningen op beeld-, oordeel- & besluitvorming;
  • Meerdere keren oefenen met scenario’s op maat.

  Na afloop van de training zullen de deelnemers:

  • Goede kennis kunnen demonstreren over de voorwaarden en methodieken voor goede coördinatie tijdens crisis;
  • Goede situatierapporten kunnen opstellen;
  • Inzichten over rolverdeling kunnen toepassen op de eigen werking;
  • Aan een crisisoverleg kunnen deelnemen of het zelf aansturen;
  • Focus houden tijdens het crisisoverleg;
  • Het whiteboard kunnen inzetten als praktisch hulpmiddel.

  Competentiegericht leren

  Competentiegericht leren betekent op een bedachtzame manier toewerken naar de verschillende competenties die nodig zijn voor een goede invulling van de rol van coördinator. PM beschikt over competentiestandaarden voor de meest courante crisisrollen en kan deze inzetten tijdens de training.

  Voordelen van competentiegericht leren zijn onder andere:

  Leer met een doel

  Competentiegericht leren betekent efficiënter leren. Concrete leerdoelen voor ogen, bepaald voorafgaand aan de mediatraining, zorgen voor training met impact.

  Identificeer hiaten

  Met competentiegericht leren zien de deelnemers waaraan ze nog moeten werken, en ziet de opdrachtgever in welke mate er voldoende capaciteit is voor de rol van woordvoerderschap.

  Zie vooruitgang

  De competentiestandaarden zijn kwantificeerbaar. Daardoor kan je als deelnemer of opdrachtgever heel duidelijk de vooruitgang van de deelnemers documenteren.

  Ga vandaag nog van start met competentiegericht leren voor jouw crisiscoördinatoren

  Menu