After Action Review (AAR)

Een crisissituatie is een hele uitdaging voor een organisatie en voor de getroffen of betrokken personen. Maar crises zijn ook geweldige kansen om te leren en te verbeteren. Om te voorkomen dat dezelfde fouten worden gemaakt en om goede praktijken te behouden, de veerkracht te verbeteren en beter voorbereid te zijn op de volgende crisis. Maar hoe zorg je ervoor dat dit leerproces ook daadwerkelijk plaatsvindt? Hoe leert de organisatie van verstoringen? Welke processen zijn er om de crisisrespons structureel te evalueren?

Meestal willen we, zodra een crisis voorbij is, niet meer nadenken over wat er is gebeurd. We willen zo snel mogelijk verder en weer overgaan tot de orde van de dag. Erger nog, in sommige gevallen duiden we een schuldige aan en slaan we daarmee de bladzijde om, alsof dat het probleem oplost. Andere organisaties proberen terug te blikken en een evaluatieproces op gang te brengen, maar dit neemt enige tijd in beslag en al gauw wordt de dagelijkse gang van zaken weer een prioriteit en wordt leren bijzaak of zelfs uitgesteld. Toch zou de After Action Review aan het begin van de crisis moeten beginnen of in ieder geval meteen nadat de rust is teruggekeerd om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verzamelen. Tijd doet mensen vergeten en kwetsbaarder worden voor mentale vooroordelen.

PM’s After Action Review helpt jouw organisatie om te leren van elke vorm van crisis of verstoring. Gebaseerd op zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden, documentanalyse en observaties, leidt de After Action Review tot onderbouwde aanbevelingen en prioriteiten om uw organisatie beter voor te bereiden op crises en ontwrichtende gebeurtenissen. Ons gestroomlijnde After Action Review proces zorgt ervoor dat de organisatie zich concentreert op wat het meest belangrijk is en helpt om tijd, middelen en mensen op de meest effectieve manier in te zetten.

PM’s After Action Review wordt geleid door PM’s crisismanagement experts. Zij onderzoeken zorgvuldig hoe de organisatie de crisis heeft aangepakt door te focussen op 3 belangrijke aspecten: planning, anticipatie, en acute respons.

After Action Review

Simpel proces

Maak een crisis niet nog complexer. Ons After Action Review proces is een eenvoudig en toegankelijk proces, waarbij wij het gehele proces voor jou verzorgen.

Neutrale partij

Vaak zijn leden van crisisteams of leidinggevenden eerder geneigd zich open te stellen voor een derde partij dan hun collega’s. We gaan tot op de bodem.

Waardevol advies

“Everybody has a plan until they get punched in the mouth.” Door te leren van crises komen échte tekortkomingen in uw crisisparaatheid en -respons aan het licht.

Wat te verwachten?

Hot debriefings in de acute fase

In het geval dat PM wordt ingeschakeld voor acute crisisondersteuning, wordt een reeks hot debriefings opgenomen in onze crisisrespons.

Kwalitatieve dataverzameling in de koude fase

Een reeks diepgaande gesprekken van een uur met sleutelfiguren binnen de crisisrespons van uw organisatie zal ons het precieze inzicht verschaffen dat we nodig hebben voor verdere stappen.

Documentanalyse

Wij analyseren relevante gerelateerde documentatie en logboeken om beter inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces van de crisisrespons.

Dataverwerking

PM adviseurs labelen, verwerken en cross-refereren gegevens volgens het PM crisis framework, resulterend in waardevolle lessen.

Praktisch adviesrapport

Het eindresultaat is een to-the-point, concreet en praktijkgericht adviesrapport, waarin wij onze adviezen en aanbevelingen presenteren om uw crisisparaatheid op een efficiënte en effectieve manier te verbeteren.

Feedbacksessie

Tijdens een adviesgesprek met het management bespreken we het rapport.

Menu