Team Steven van den Oord

Steven van den Oord

Senior Researcher

Steven van den Oord (geboren in 1988) is afgestudeerd van de Tilburg University, waar hij zijn professionele- en onderzoeksinteresses ontwikkelde. Bij PM • Risk Crisis Change maakt Steven deel uit van de afdeling Research and Development. Hij coördineert en neemt deel aan verschillende onderzoeksprojecten. Hij adviseert ook professionals binnen zijn vakgebied.

Momenteel is Steven onderzoeker en docent aan Antwerp Management School, Universiteit Antwerpen, en Avans Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen. Hij doceert in het Executive Public Management programma en het postgraduaat Health Care Management programma van Antwerp Management School. Bij het departement Management van de Universiteit Antwerpen is hij doctoraatskandidaat en projectlid van het E3Cases project van het Europese Erasmus+ programma. Bij het Expertisecentrum voor Publieke Veiligheid en Strafrecht is hij senior onderzoeker en projectleider van verschillende onderzoeksprojecten rond Digitale Veiligheid en Recht en Veiligheid.

Steven heeft ervaring in het doceren en begeleiden van studenten in executive programma’s (B- en C-niveau) van Antwerp Management School. Daarnaast doceerde en begeleidde hij master- en bachelorstudenten aan de Universiteit Antwerpen en aan Avans Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen.

Zijn onderzoek richt zich onder meer op het ontwerp en de governance van doelgerichte organisatorische netwerken, de effectiviteit ervan, en hoe ze zich ontwikkelen in de tijd. Recent is zijn onderzoeksinteresse verbreed naar organisatieleren, digitale (publieke) veiligheid, coproductie en governance van data commons. In de loop der jaren heeft Steven verschillende keynotes en lezingen gegeven op (inter-)nationale conferenties en heeft hij professionals, beleidsplanners en strategische besluitvormers opgeleid en geadviseerd. Recent werd zijn onderzoek in (inter-)nationale wetenschappelijke en praktijkgerichte tijdschriften en boeken gepubliceerd.

Steven is in 2019 in dienst getreden bij PM als cruciaal onderdeel van de afdeling Research and Development, samen met dr. Hugo Marynissen. Binnen PM R&D coördineert Steven verschillende projecten van toegepast onderzoek voor de klanten van PM, en neemt eraan deel. Steven zet zijn brede ervaring in op consultingprojecten waar hij zijn kennis toepast om praktijkproblemen van alle achtergronden op te lossen. Samen met Robbert Meulemeester werkt Steven ook aan het uitbreiden van PM’s aanbod van Gaming Simulatie.

Connecteer met Steven op Google Scholar, LinkedIn of volg hem op Twitter

Menu