Team Julien Draillard Losada

Julien Draillard Losada

Advisor & Junior Researcher

Julien Draillard Losada is crisisadviseur en strateeg bij PM • Risk Crisis Change. Hij is gespecialiseerd in interne en externe perceptieanalyse. Hij geeft trainingen en acute crisisondersteuning aan uiteenliggende organisaties en bedrijven. Vanuit zijn interesse in crisisfilosofie zoekt hij naar manieren om crisisfilosofie praktisch in dagelijkse werkroutines te implementeren. Hij bedenkt praktische tools en principes voor crisismanagement en -communicatie.

Julien is een specialist in Europese overheidszaken en institutionele processen en is de coördinator van het CIP instituut, een non-profit organisatie en internationaal netwerk van academici, professionals, docenten en consultants die interdisciplinaire kennis over crisis- en risicomanagement delen en ontwikkelen.

Julien is licentiaat in de rechten en in de politieke wetenschappen (Université Jean Moulin Lyon III, FR) en licentiaat in de Europese studies, gespecialiseerd in buitenlandse zaken (Université catholique de Louvain, BE). Julien werkte in 2016 als parlementair assistent voor een Europarlementariër in het Europees Parlement en trad in 2017 in dienst bij een in Brussel gevestigde vereniging die de diergeneesmiddelenindustrie in de Europese Unie vertegenwoordigt. Hij startte zijn carrière in crisis en management tijdens de zomer van 2018 bij PM • Risk Crisis Change.

+32 493 40 57 46 (BE)
+33 6 21 76 39 80 (FR)

Connect with Julien on LinkedIn or follow him on Twitter

Team Julien Draillard Losada

Julien Draillard Losada

Advisor & Junior Researcher

Julien Draillard Losada is a crisis advisor and strategist at PM • Risk Crisis Change. He is specialised in internal and external perception analysis. He provides trainings and acute crisis support to organisations and companies in a broad field. Interested in crisis philosophy, he is looking for ways to practically implement crisis philosophy in daily work routines. He invents practical tools and principles for crisis management and communication.

Julien is a specialist in European public affairs and institutional processes and is the coordinator of the CIP institute, a non-profit organisation an international network of academics, practitioners, lecturers and consultants who share and develop interdisciplinary knowledge about crisis & risk management.

Julien holds a degree in Law and Political sciences (Lyon III Jean Moulin University, FR) and a Master in European studies specialised in foreign affairs (Catholic University of Louvain, BE). Julien worked as Parliamentary assistant for a MEP at the European Parliament in 2016 and joined an association based in Brussels representing the Veterinary medicine industry in the European Union in 2017. He launched his career in crisis and management during the summer of 2018 at PM • Risk Crisis Change.

+32 493 40 57 46 (BE)
+33 6 21 76 39 80 (FR)

Connect with Julien on LinkedIn or follow him on Twitter

Menu