CrisisSuite

All-in-one crisis software

Je doet er alles aan om te voorkomen dat je organisatie ongewenste gebeurtenissen meemaakt. Je schrijft plannen, leidt mensen op, traint en oefent. Maar dan gebeurt het. De organisatie staat onder druk, de situatie verandert elke minuut en onzekerheid is alomtegenwoordig. Crisismodus!

Overal in de organisatie doen mensen hun best om de gevolgen te beperken. Hoe zorg je ervoor dat je op de hoogte blijft van de situatie? Hoe waarschuw en informeer je alle betrokkenen tijdig en adequaat? Hoe houd je overzicht over de genomen beslissingen en ondernomen acties?

CrisisSuite is online software (SaaS) van Merlin die je helpt om de gevolgen van een crisis te beperken. PM • Risk Crisis Change is de partner van Merlin voor consultancy, integratie en training in België.

Benieuwd hoe CrisisSuite jouw crisisorganisatie kan ondersteunen?

Met CrisisSuite:

Houd je op elk moment het overzicht over de crisis en jouw reactie daarop
Ben je in staat om grote groepen mensen te verwittigen en te activeren via sms, telefoon, e-mail of de CrisisSuite App
Heb je crisis- en continuïteitsplannen altijd binnen handbereik
Log je snel en efficiënt
Delegeer je acties en volg je ze gemakkelijk op
Genereer je situatierapporten en deel je ze met stakeholders
Bewaar je alle informatie die nodig is voor een grondige evaluatie
Je kan op de CrisisSuite app via alle mobiele toestellen

Some cases:

Menu