Als je geen duidelijk beeld hebt van je crisisparaatheid, kan dat verwoestend zijn wanneer zich onvermijdelijk een crisissituatie voordoet. Maar hoe beoordeel je crisisparaatheid? Waar staat jouw organisatie? Wat zijn de verschillende crisisparaatheidsactiviteiten? Waar gaan al je trainingen en oefeningen naartoe, en dragen die wezenlijk bij aan de crisisparaatheid? Maar vooral: wat moet je meer doen en wat kan beter?

De Crisis Preparedness Scan van PM helpt je een gemeenschappelijk beeld te krijgen en je niveau van crisisparaatheid te begrijpen. Op basis van kwalitatieve en kwantitatieve methoden, documentonderzoek, observaties, en andere gegevens leidt de scan tot onderbouwde aanbevelingen, prioriteiten, mijlpalen en een concrete gedetailleerde routekaart om jouw organisatie beter voor te bereiden op verstoringen. Onze scan zorgt ervoor dat je je concentreert op wat het belangrijkst is en helpt je jouw tijd, middelen en mensen op de meest effectieve manier te besteden.

De Crisis Preparedness Scan van PM omvat domeinen als performancemanagement, crisismanagement, changemanagement, risicomanagement, paradoxaal leiderschap, leren en ontwikkeling, en meer.

Dataverzameling

We bouwen een gemeenschappelijk informatiebeeld op met jouw (crisis)managementteam.

Dataverwerking

Wij labelen, verwerken en vergelijken de data, wat resulteert in zeer bruikbaar advies.

Geïnformeerde beslissingen

Wij prioriteren doelstellingen en maken plannen om de veerkracht van jouworganisatie te vergroten.

Covid-19: Leer en pas je nu aan

Nu de meeste landen de strenge lockdownmaatregelen hebben opgeheven, gaan de samenleving en organisaties een nieuwe fase van de Covid-19 pandemie in. Dat is goed nieuws voor de samenleving als geheel, maar organisaties worden nog steeds geconfronteerd met tal van bedreigingen. De kans is groot dat een nieuwe variant van het virus ons treft, samen met nieuwe maatregelen en een mogelijke verwoestende naschok. Bovendien moeten organisaties zich voorbereiden op de volgende crisis, of die nu verwacht of totaal onverwacht is. Aanpassing en paraatheid na een crisis zullen het verschil maken tussen overleven en ‘game over’ wanneer de volgende toeslaat. Om deze uitdagingen na Covid aan te pakken, hebben talrijke organisaties ons gevraagd om PM’s Crisis Preparedness Scan te implementeren.

Laat PM samen met jou je hands-on routekaart creëren.

Wat kan je verwachten?

Kwalitatieve dataverzameling

Een reeks diepgaande gesprekken van een uur met sleutelfiguren binnen jouw(crisis)organisatie zal ons de precieze inzichten geven die we voor verdere stappen nodig hebben.

Analyse van documenten

Analyse van relevante gerelateerde crisisdocumentatie en loggings om het begrip van het besluitvormingsproces te verdiepen.

Kwantitatieve dataverzameling

We verdiepen ons inzicht via een enquête die we onder een nauwkeurig gedefinieerde populatie verspreiden, meestal mensen die een rol spelen binnen de crisisorganisatie.

Grondige dataverwerking

PM labelt en verwerkt alle gegevens volgens het PM Crisis Framework. Het resultaat wordt gevisualiseerd als een roadmap met actiegericht advies.

Tussentijdse feedbacksessie

Tijdens een pragmatische adviessessie met de geïnterviewden bespreken we het stappenplan en werken we de belangrijke en minder belangrijke mijlpalen uit.

Hands-on roadmap

Het eindresultaat is een concreet en praktisch stappenplan dat de geprioriteerde volgende stappen weergeeft om je crisisparaatheid en -weerbaarheid op een efficiënte en effectieve manier te verbeteren.

Menu