Team Stijn Pieters

Stijn Pieters

Managing Partner

Stijn Pieters is medeoprichter en managing partner van PM • Risk Crisis Change.

Zijn doel is het creëren van een wereldwijd netwerk van mensen (of ‘ a company‘), dat de gedachten, attitudes en vaardigheden van mensen verandert over hoe om te gaan met risico’s, crisissituaties en verandering. Stijn droomt van een minder dystopisch gepercipieerde wereld waarin mensen meer capaciteit hebben om snel te herstellen van moeilijkheden.

Zijn doel is om mensen, teams, organisaties en samenlevingen sterker te maken en te innoveren op het brede gebied van risico, crisis en verandering en om individuen en teams te versterken die op elk moment taken volbrengen met virtuositeit, meesterschap, vloeiendheid, bekwaamheid en vaardigheid.

Als adviseur van private, non-profit en publieke organisaties put hij praktische expertise, kennis en wijsheid uit verschillende domeinen zoals geïntegreerd crisismanagement en crisisbestuur, maar ook prestatie-, risico-, veranderingsmanagement en paradoxaal leiderschap.

Stijn heeft een achtergrond in crisiscommunicatie, strategische communicatie en web development. Zo was Multimedia engineering zijn eerste diploma. Hij heeft ook een postgraduaat in rampenmanagement bij Campus Vesta (Universiteit Antwerpen). In zijn proefschrift behandelde hij de pre-crisis voorwaarden voor effectief leren tijdens crisiscommunicatiesimulaties in organisaties.

Daarnaast is Stijn medeoprichter van het CIP Institute, een samenwerkingsplatform dat zich inzet voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van risk & crisis management. Hij is een actief lid van het Federaal Belgisch Crisiscommunicatie Response Team.

+32 479 95 01 46

Connect with Stijn on LinkedIn or follow him on Twitter

Team Stijn Pieters

Stijn Pieters

Managing Partner

Stijn Pieters is co-founder and managing partner of PM • Risk Crisis Change. He sets out to create an out of this world network of people (or ‘company’) changing the minds, attitudes and spirits of people on how to handle risks, crisis and change. Stijn pursues his purpose to prevent future generations being born in a dystopian world filled with depressed, cynical, pessimistic, negative and insecure people without the chance of building capacity to quickly recover from difficulties.

His purpose translates into the objectives to toughen up people, teams, organisations, societies to improve lives; innovate in the broad field of risk, crisis and change and to strengthen individuals and teams who accomplish tasks with virtuosity, mastery, fluency, ability and proficiency, at any given time.

As an advisor to private, non profit and public organisations he draws knowledge and wisdom from different domains such as crisis management (his favourite) but also performance, risk, change management and paradoxical leadership.

Stijn has a background in crisis communications but also strategic communications and web development. Multimedia engineering was his first degree. He also holds a Postgraduate in disaster management, Campus Vesta (University of Antwerp). In his dissertation he covered the pre-crisis conditions for effective learning during crisis communication simulations in organisations.

Additionally, Stijn is co-founder of the CIP Institute, a collaboration platform that advocates research and development in the field of risk & crisis management. He is an active member of the Federal Belgian Crisis Communications Response Team.

Stijn loves his three women at his home in Gent, Belgium. He also loves Gent in general.

+32 479 95 01 46

Connect with Stijn on LinkedIn or follow him on Twitter

Menu