On October 24 and October 25, 2017, PM organizes a two-day Crisis Communications Masterclass (in Dutch!) in hotel Park Inn by Radisson Brussels (near Brussels South railway station). During this highly practical training, we elaborate on two critical components of effective crisis communications: strategy and perception analysis.

[English version — klik hier voor Nederlandstalige tekst]

Participants will learn scientifically supported methodologies, practical applications and the newest insights. However, we emphasize practically applying the methodologies during simulated crisis situations. Therefore the number of participants for the trainings is limited, as there’s place for 12 participants per day at most. We aim for participants with the following motivation:

  • Interested in integrated crisis management with a focus on crisis communications;
  • Willing to actively participate in simulated crisis situations;
  • Willing to read a couple of papers and articles before the training;
  • Interested in different sectors and types of organizations.

With this initiative, PM meets a popular demand for trainings on two critical topics that often cause ineffective crisis communications: lack of strategy in thinking and acting on the one hand, and building and interpreting a perception analysis on the other hand. To practise the matters learned during the training, we provide the opportunity to partake in an optional remote exercise. Participants will be asked to perform a series of crisis communications tasks, followed by a hot debrief and evaluation by de teachers via video conference call. Participants are free to choose for which day(s) they would like to enroll.

Please keep in mind that the Masterclass will be given in Dutch. The price for participation in one day of the Masterclass is 749,-. Enrolling for the entire Masterclass is advantageous and costs 1.495,-. For an extra 150,-, participants can partake in the remote exercise. This is regardless of which training day the participant attended, as we’ll adapt the exercise tasks accordingly to enhance the learning experience. (Prices in euro and excl. VAT.)

 

There’s only a limited amount of places available: Click here to enroll!

 

Day 1: crisis communications approached through strategy

Communications managers are wired to start writing a press release in case of an incident or crisis situation. The are often known for asking more questions than they can provide solutions. However, starting with communications means is not a strategic approach. It is crucial to accurately define communications goals, tactics and focus before even thinking of those means.

During the first day of the Masterclass, participants will learn how to define different crisis communications strategies and how to propose a practical approach for executing that strategy. After providing a short theoretical background, participants will work around different real and simulated crisis situations. After the training, participants will know how to build a crisis communications strategy and how to be highly valuable as a communicator within executive teams.

 

Curious to learn what a crisis communications strategy is? Want to know how you as the person responsible for crisis communications can be most valuable for your crisis organization? Enroll now.

Attend the day on strategy: Click here to enroll!

 

Day 2: listen before you communicate

How can you possibly inform your stakeholders and connect with their reigning emotions if you don’t even know what’s going on outside your organization? Too many communicators tend to organize crisis communications based on a certain gut feeling. That is most regrettable, as stakeholders already provide a high amount of valuable information available for you to use.

During day two of the Masterclass, participants will be immersed in the world of perception. They will learn how to recognize and listen to all signals, needs, questions and concerns that an organization’s stakeholders may voice regarding a crisis situation.

By learning to map all this information, the participants will be able to support their crisis communications with data and, as a result, communicate with more certainty, efficiency and impact. Together we will explore this new approach that led to PM winning a prestigious crisis communications award earlier in 2017. We will discuss practical tools, learn the basic principles and will elaborate on the future of the field.

 

Want to know how to measure the impact of crisis communications? Want to know how you can make your efforts much more efficient with a few simple methodologies? Enroll now.

Attend the day on perception analysis: Click here to enroll!

 

 


[Nederlandstalige versie ]

PM organiseert op 24 en 25 oktober 2017 een tweedaagse Masterclass Crisiscommunicatie in het Park Inn by Radisson in Brussel (vlakbij het station Brussel-Zuid). Gedurende de praktijkgerichte opleiding gaan we dieper in op kritieke componenten van een geslaagde crisiscommunicatie: strategievorming en omgevingsanalyse.

Deelnemers maken uitgebreid kennis met wetenschappelijk onderbouwde methodieken, praktische toepassingen ervan en de allernieuwste inzichten. De focus ligt op het effectief toepassen van de methodieken tijdens gesimuleerde crisissituaties gebaseerd op ervaring van de docenten tijdens reële crisissituaties. Daarom is er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (12 per dag). We mikken op deelnemers met de volgende motivatie:

  • Grote interesse in geïntegreerd crisismanagement met een focus op crisiscommunicatie;
  • Bereid om actief deel te nemen tijdens gesimuleerde crisissituaties;
  • Bereid om vooraf enkele papers en artikelen te lezen;
  • Interesse in verschillende sectoren en soorten organisaties.

Met dit initiatief reikt PM – Risk Crisis Change concrete oplossingen aan voor twee actuele pijnpunten die vaak zorgen voor inefficiënte crisiscommunicatie: het ontbreken aan strategisch denken & handelen en het correct opmaken en interpreteren van een omgevingsanalyse.

Om het geleerde terug op te frissen voorziet PM een optioneel oefenmoment enkele weken na de Masterclass. Tijdens deze oefening voeren de deelnemers vanop afstand bepaalde crisistaken uit die door de docenten beoordeeld worden. Samen evalueren en bespreken we de oefening via video conference call.

De opleiding wordt in het Nederlands gegeven. We laten de deelnemers vrij om te kiezen voor welke dag van de Masterclass ze zich inschrijven en of ze al dan niet deelnemen aan de oefening op afstand. Deelname aan de volledige Masterclass op 24 oktober (strategie) en 25 oktober (analyse) 2017 kost 1.495,- per deelnemer. Deelname aan één dag bedraagt 749,-. Voor een extra 150,- neemt de deelnemer deel aan de oefening op afstand. Indien deze maar één dag van de Masterclass heeft gevolgd worden de taken daarop persoonlijk afgestemd voor een optimale leerervaring. (Prijzen in euro en excl. BTW.)

 

De plaatsen zijn beperkt, schrijf nu in: Klik hier om in te schrijven!

 

Dag 1: Crisiscommunicatie vanuit een strategisch standpunt

Communicatieverantwoordelijken zijn geconditioneerd om bij een incident of crisis meteen te starten met het schrijven van een persbericht en staan er vaak om bekend meer vragen te stellen dan oplossingen aan te reiken. Dit kunnen we geen strategische aanpak noemen. Het accuraat bepalen van een doel en doelstellingen van een communicatie en het daarna uitwerken van een aanpak is cruciaal voor de hele crisisorganisatie.

De eerste dag van de Masterclass Crisiscommunicatie heeft als doel om verschillende strategieën te bepalen en een uitwerking binnen het team op te maken. Na een korte praktijkgerichte theoretische uiteenzetting gaan de deelnemers aan de slag tijdens verschillende reële crisisscenario’s. De docenten hebben stuk voor stuk pakken ervaring tijdens acute crisissituaties waaronder de scenario’s gebruikt tijdens de oefeningen. Na de opleidingsdag weten de deelnemers hoe je een strategie opbouwt tijdens een crisis en en hoe je als communicator grote meerwaarde betekent binnen een directie- of crisisteam

 

Benieuwd wat een crisisstrategie nu precies is? Ervaar hoe je als verantwoordelijke crisiscommunicatie het meest betekent binnen jouw crisisorganisatie?

Schrijf nu in voor de dag strategie: Klik hier om in te schrijven!

 

Dag 2: Communiceren begint met luisteren

Hoe kan je betrokkenengroepen correct informeren en tegelijk aansluiten bij de heersende emoties als je niet perfect weet wat er leeft in de buitenwereld? Nog te veel crisiscommunicatoren hebben de verkeerde reflex om communicatieacties te organiseren gedreven door hun buikgevoel. Zo maken ze niet ten volle gebruik van waardevolle informatie die in de buitenwereld te ontginnen is.

Tijdens dag twee van de Masterclass Crisiscommunicatie leren we om ons onder te dompelen in de perceptie over een crisis en vervolgens goed te luisteren naar alle signalen en aangegeven noden. Door dit alles in kaart te brengen in een omgevingsanalyse kunnen we crisiscommunicatie en advies voortdurend onderbouwen met data en dus met veel meer zekerheid, efficiëntie en impact communiceren. Samen vervangen we de oude wensmodellen der communicatie door deze nieuwe, onderbouwde aanpak die er onder andere mee voor zorgde dat een klant van PM in 2017 een prestigieuze award crisiscommunicatie won. We bespreken praktische tools, leren je de basisprincipes en gaan dieper in op de toekomst van het vak.

 

Wil je weten hoe je de impact van crisiscommunicatie écht kan weten? Wil je weten hoe je je crisiscommunicatie met een paar eenvoudige methodieken véél efficiënter kan maken?

Schrijf nu in voor de dag omgevingsanalyse: Klik hier om in te schrijven!

 

 

Stijn Pieters is a crisis strategist who specializes in risk and crisis management for companies and governments. He is co-founder and managing partner of PM and co-founder of the CIP Institute.