Enige tijd geleden leerden we de basis van GDPR tijdens een evenement dat onder andere door Dull Consulting uit Kortrijk werd georganiseerd. Kort erna merkten zij – terecht – op dat iedereen momenteel volop bezig is met het voorbereiden op de komst van GDPR. Vrijwel niemand staat stil bij wat bedrijven moeten en kunnen doen wanneer ze, ondanks al hun voorbereidend werk, toch met een datalek worden geconfronteerd.

Bedrijven of organisaties die persoonsdata verwerken (d.w.z. verzamelen, bijhouden, verkopen, laten verwerken door derden, etc.) moeten kunnen aantonen dat zij alle nodige maatregelen hebben genomen om deze data te beschermen. Logisch. Maar wat nu wanneer het fout loopt en er sprake is van een datalek? Aan wie moet wat worden gemeld? Moet dit binnen een bepaalde periode gebeuren? Mag iedereen dit melden? Hoe communiceer je naar de betrokkenen?

 

Masterclass Crisiscommunicatie

 

PM geeft samen met Dull Consulting een aanzet over hoe je kan communiceren na een datalek . Lees onze tips & tricks in het artikel.

I'm a crisis adviser and strategist at PM Risk-Crisis-Change. I'm also founder, managing partner and certified marketeer of my own agency “De Witte Raaf”. I'm addicted to American football and riding roller coasters.