Wouter Jong (NL) & Dr. Timothy Summers (USA) zullen samen met het team van PM de Masterclass Crisiscommunicatie invullen. Op 24 en 25 oktober 2017 vindt deze masterclass plaats in Brussel. Tijdens de tweedaagse leggen we de nadruk op twee essentiële elementen van geslaagde crisiscommunicatie: strategie en omgevingsanalyse. 

Deelnemers kunnen zich inschrijven voor beide dagen of voor elke dag apart. Momenteel zijn er voor elke dag nog drie plaatsen beschikbaar. De geleerde skills inoefenen doen we nadien tijdens een (optionele) remote oefening. Wil je er ook nog bij zijn, laat het ons snel weten via dit inschrijvingsformulier.

Met Wouter Jong en Dr. Timothy Summers is de groep docenten compleet. Vertrekkende vanuit de basisprincipes en -concepten, gaan we dieper in op nieuwe inzichten rond strategiebepaling en omgevingsanalyse. Als deelnemer verrijk je jezelf met praktische en theoretische inzichten, waardevol en meteen inzetbaar in je eigen organisatie.

 

Nieuw op Dag 1: Wouter Jong en leiders die zin geven

Dr. Hugo Marynissen en Stijn Pieters nemen het voortouw in dag 1 rond strategiebepaling. Vaak merken we dat er nog een mist van onduidelijkheid hangt rond het begrip strategie. Men is geneigd om meteen naar de voor de hand liggende middelen te grijpen en daar het etiket van strategie op te kleven. Dit leidt tot uitspraken als “onze strategie is een bericht op de website”. Middelen zijn echter slechts een onderdeel van het plan van aanpak en komen nauwelijks aan de orde wanneer je een strategie bepaalt.

Een strategie is een keuze uit enkele mogelijke benaderingen om een zorgvuldig bepaald doel te bereiken. Strategie behelst een langere periode dan tactiek. Het doel vormt het centrale uitgangspunt voor de deelbeslissingen, tussenstappen die je op kortere termijn neemt. Neem het voorbeeld van de Slag van Cannae, waarbij de troepen van Hannibal (nochtans serieus in de minderheid) hun kans waagden om de Romeinse troepen te verslaan.

 

Image credit: Dickinson College Commentaries

 

Doel en strategie waren helder en door iedereen gedragen: de troepen verjagen (doel) door hen te omsingelen en aan te vallen in de rug (strategie). Klinkt eenvoudig, maar het realiseren van de strategie vereiste een hele reeks tactieken. Bij uitvoering was er operationele bijsturing (tactiek) nodig:

  1. Eerst ging Hannibal de eigen troepen indelen in divisies en deze dichtbij de vijand plaatsen.
  2. Wat later lokten ze de Romeinen met zich mee door langzaam in een V-formatie op te schuiven.
  3. Ten slotte boog de formatie om naar een cirkelvorm, onder leiding van de buitenste divisies, en waren de Romeinen omsingeld.

Dit is een prachtig voorbeeld van het verschil tussen doel, strategie en tactiek. De concrete vertaling naar crisiscommunicatie maken we tijdens de eerste dag van de masterclass: we gaan naar een strategische aanpak waarvan we de essentiële elementen formuleren, presenteren en valideren. We merken tijdens crisissituaties dat teams die een strategie volgen meer zelfzeker en met minder stress opereren. Ook als er enorme tijdsdruk is, zal strategisch nadenken en handelen  de moeite lonen.

 

Leiderschap in crisis

Wouter Jong gaat in gesprek met de deelnemers aan de hand van zijn doctoraatsthesis. In dit razend interessante werk kijkt Wouter naar de rol van leiders en de manier waarop zij zin geven aan een crisis. Met zin geven bedoelen we mensen helpen door negatieve gebeurtenissen een plaats te geven in een breder perspectief. Publieke leiders, zoals burgemeesters, spelen hierin een belangrijke rol. Dat doen ze niet alleen door onzekerheid weg te nemen of erkenning te tonen, maar ook door vertrouwen in hun leiderschap te winnen. Tijdens momenten van crisis verwachten mensen veel van hun leiders, die op hun beurt verschillende verantwoordelijkheden moeten balanceren. Wouter legt 4 mogelijke rollen en strategische modus operandi van leiders tijdens crisissituaties bloot. Collectieve impact en verantwoordelijkheid zijn hierbij de belangrijkste factoren. Zijn werk is het resultaat van meer dan 90 (!) case studies.

 

Registreer via dit inschrijvingsformulier voor deze dag of voor beide dagen.

 

Nieuw op Dag 2: Dr. Timothy Summers en Crisis Intelligence 

Op dag 2 duik je samen met Tim Van Achte en Robbert Meulemeester diep in het vakgebied omgevingsanalyse. Tim en Robbert pleiten voluit voor een aanpak waarbij een goed overzicht over de beschikbare data niet meer nice to have maar need to have is voor een goede crisisrespons. Bij crisis na crisis waar ze hun advies verlenen, leggen ze deze conclusie bloot: identificeer noden en signalen die mensen bewust en onbewust aangeven, en je acties worden automatisch doelgericht. Of anders gezegd: in tijden van overprikkeling en information overload kan je boodschap enkel “aankomen” als ze op maat gemaakt is van de bezorgdheden die er écht leven. Weet jij hoe een gebeurtenis écht gepercipieerd wordt in de informele context van de betrokkenen? Tijdens deze dag leer je hoe je dat te weten kan komen.

 

Image credit: digitalblog.coop.co.uk

 

Kan je zwart op wit aantonen wie de betrokkenengroepen zijn en welke antwoorden ze nodig hebben, dan sta je als communicatieverantwoordelijke stevig in je schoenen in een beleidsteam. Meer zelfs, je hebt er een enorme meerwaarde. In de praktijk zien we dit echter nog onvoldoende toegepast: Wie twijfelt aan meetresultaten die de brandweer voorlegt? Wie twijfelt aan de CIO die laat zien wat de status van verschillende servers is tijdens een cyberaanval? Maar … twijfelt men aan een communicatieverantwoordelijke die een plan van aanpak voorstelt? Bijna altijd. Hoog tijd dus om crisiscommunicatie tot een echt data driven beleidsdomein te maken, met omgevingsanalyse als centraal concept. Presenteer data en rationele informatie op de juiste manier en je maakt alle stappen van het werkproces crisiscommunicatie doeltreffender.

 

Een cyber strategy expert over Crisis Intelligence

Weinigen zijn beter geplaatst om over data driven crisismanagement te praten dan Dr. Timothy Summers. Met zijn achtergrond als ethisch hacker en cyber consultant voor Fortune 500 bedrijven in de V.S., neemt Timothy ons tijdens de Masterclass mee naar de bredere context en toont aan hoe data steeds een strategische rol speelt binnen geïntegreerd crisismanagement.

Tijdens de dag wordt duidelijk dat omgevingsanalyse meer is dan louter een positief of negatief sentiment. De deelnemers leren dankzij de basiselementen van crisis intelligence een snelle omgevingsanalyse maken en deze steeds verder verfijnen. We beschouwen omgevingsanalyse stilaan als een volwaardig vakgebied binnen de crisisbeheersing, maar tegelijk is het sterk afhankelijk van technologie en het internet. Omdat het vak snel evolueert en er veel nieuwe opportuniteiten en initiatieven aan staan te komen, sluiten we af met een blik op de toekomst.

 

Registreer via dit inschrijvingsformulier voor deze dag of voor beide dagen.

 


Wouter Jong is Adviseur Crisisbeheersing voor het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Het NGB biedt ondersteuning aan burgemeesters op het gebied van crisisbeheersing door o.a. het aanreiken van kennis, het evalueren van incidenten en het organiseren van bijeenkomsten over thema’s rond crisisbeheersing. Voor het Instituut Fysieke Veiligheid is hij examinator voor de communicatieadviseurs in het beleidsteam. Ten slotte is Wouter ook PhD student aan Tilburg University (NL).

Dr. Timothy Summers is een ethisch hacker, professor en consultant. Hij is gespecialiseerd in cyberrisico’s, -crises en -strategieën. Als Executive Advisor werkte hij voor een van ‘s werelds grootste en oudste managementbureau’s. Vandaag is Dr. Summers keynote speaker en consultant voor Fortune 500-bedrijven. Hij is daarnaast ook CEO van Summers & Company, oprichter van WikiBreach en Director of Innovation, Entrepreneurship & Engagement aan de iSchool van de University of Maryland, College Park (USA).

 

I'm a crisis adviser and strategist at PM Risk-Crisis-Change. I'm also founder, managing partner and certified marketeer of my own agency “De Witte Raaf”. I'm addicted to American football and riding roller coasters.